Budownictwo i nieruchomości

Do czego służy Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Niektóre typy obiektów mają obowiązek opracować dokument o nazwie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – IBP. Składa się ona z dwóch części, tekstowej i graficznej i ma służyć jednostkom straży pożarnej lub jednostkom ratowniczym, jako informacja w przypadku wystąpienia pożaru. Taka instrukcja przede wszystkim pozwala na szybsze zapoznanie się ze specyfiką budynku, wyposażeniem PPOŻ i drogami ewakuacyjnymi. Dla jakich obiektów taka instrukcja jest przygotowywana i co się w niej powinno dokładnie znaleźć?

Budynki, które muszą mieć IBP

Są to głównie obiekty użyteczności publicznej, przeznaczone do przeprowadzania inwentaryzacji lub magazyny. Ich kubatura przekracza 1000 m 3 brutto i są to, m.in.:

  • Biura
  • Teatry
  • Szpitale
  • Hotele
  • Instytucje kulturalne
  • Obiekty składowania

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna zawierać warunki ochrony przeciwpożarowej, wyposażenie, instalacje oraz metody konserwacji. IBP zawiera także informacje na temat sposobu przeprowadzenia ewakuacji w przypadku pożaru i ogólnego postępowania w wyniku zagrożenia. Oprócz tekstowej wersji, instrukcja musi zawierać również dodatkowo część graficzną. Każdy pracownik obiektu powinien zaznajomić się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, a także potwierdzić ten fakt stosownym oświadczeniem. Wytyczne zawarte w niej z pewnością okażą się niezwykle pomocne podczas zaplanowania i przeprowadzenia działań gaśniczych oraz ratunkowych.

Kto wykonuje Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego

Ze względu na to, jak ważny jest to dokument i w jakim przypadku ma być użyty, jego opracowaniem powinny zająć się osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu PPOŻ. Aby uzyskać odpowiednie uprawnienia, należy ukończyć kurs dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub być technikiem bądź inżynierem pożarnictwa. Oprócz opracowania, istotne jest, by wdrożoną przez właściciela budynku Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego aktualizować co najmniej raz na 2 lata, a także po każdej zmianie sposobu użytkowania obiektu. IBP powinna znajdować się w miejscach łatwo dostępnych dla ekip ratowniczych.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.

Mogą Cię zainteresować

Read More