Prawo i społeczeństwo

Jak zwalczać alkoholizm w życiu społecznym

Alkoholizm jest chorobą, z którą należy szybko walczyć. W przeciwnym razie osoba uzależniona może nie tylko utracić zdrowie, ale również ponieść śmierć. Z drugiej strony spożywanie alkoholu zaburza w całości racjonalne funkcjonowanie chorego, co objawia się problemami w sferach osobistej, społecznej czy ekonomicznej. Wtedy też cierpi nie tylko alkoholik, ale również jego bliscy. Niekiedy dochodzi nawet do aktów przemocy i przestępstw.

W Opolu – jak i pozostałych polskich miastach – przed groźnymi dla otoczenia alkoholika, jak i niego samego konsekwencjami, może uchronić zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Jak wygląda procedura zobowiązania do leczenia odwykowego?

Proces ten można podzielić na poszczególne etapy. Jest on natomiast przeprowadzany najczęściej przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  • Etap l – złożenie wniosku do KRPA (wniosek może złożyć członek rodziny lub inna instytucja rejestrująca problem alkoholowy i danej jednostki. Może to być szkoła, MOPR, policja, itp.)
  • Etap II – zbieranie dowodów potwierdzających występowanie problemów alkoholowych w rodzinie (źródłem może być dokumentacja z policji, MOPRu, placówek medycznych, itp.)
  • Etap III – wyznaczenie terminu tzw. rozmowy motywującej i wysłanie listownej informacji choremu
  • Etap lV – przybycie chorego na umówioną rozmowę motywującą i podpisanie zobowiązania o leczeniu odwykowym

W razie:

  • absencji chorego na rozmowie motywującej
  • spotkania się z reakcją odrzucenia swojego problemu oraz zobowiązania do leczenia

KRPA składa wniosek do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego o wydanie orzeczenia o przymusowym leczeniu alkoholika.

Po dokonaniu podpisania zobowiązania do leczenia, KRPA rozlicza chorego z efektów terapii. Jeśli są one pomyślne, to po upływie 2 lat sprawę się umarza.

Warto dodać, że w Opolu chory może skutecznie wspierać trwanie w trzeźwości za sprawą zabiegu wszywki alkoholowej (zwanej niekiedy zastrzykiem antyalkoholowym).

Zastrzyk antyalkoholowy Opole to dobry pomysł na zlikwidowanie chęci na alkohol. Tym samym skutecznie wspiera efektywność psychoterapii i pozwala na ponowną socjalizację w życiu społecznym.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.

Read More