Biznes i finanse

Kto może złożyć pozew o unieważnienie umowy kredytowej we frankach

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 roku spowodował znaczący wzrost liczby pozwów sądowych, w których klienci banków domagają się zwrotu kosztów nie należycie wykonywanych umów o kredyty frankowe lub też całkowitego unieważnienia takich umów. Każdy klient banku posiadający kredyt we frankach, pozew indywidualny sądowy może złożyć korzystając z usług kancelarii prawnych, które podejmują w jego imieniu prowadzenie całej sprawy przed sądem.

Co może zyskać klient składający pozew?

Klienci banków posiadający kredyt indeksowany lub denominowany szwajcarską walutą, składając pozew, mogą uzyskać sądowe unieważnienie umowy kredytowej, co może przynieść im następujące korzyści:

  • tzw. odfrankowienie, czyli zamianę przez sąd kredytu frankowego w kredyt złotówkowy, z zachowaniem niższego – frankowego – oprocentowania,
  • zwrot kwoty nadpłaty w przypadku, gdy suma spłaconych dotychczas rat przekracza kwotę udzielonego kredytu,
  • zwolnienie z konieczności spłacania pozostałej kwoty kredytu, jeśli kwota już spłaconych rat pokrywa kwotę udzielonego kredytu,
  • unieważnienie zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci hipoteki kredytowanej nieruchomości.

Umowa kredytowa we frankach, dla wielu klientów banków w Polsce, stała się nadmiernym obciążeniem nie tylko z powodu zmiany ich sytuacji materialnej, ale też z uwagi na nierównomierne rozłożenie ryzyka w samej umowie. Składając pozew sądowy mogą oni, na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uwolnić się od tego kłopotu.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.

Mogą Cię zainteresować

Read More